torsdag 30 november 2017

Sportgenen av David Epstein

En mycket intressant bok om DNA och idrott!

Handling: Är det förutbestämt vilka som når stjärnstatus?

I denna kontroversiella och medryckande kartläggning över idrottsliga prestationer tar Sports illustrated-journalisten David Epstein sig an arv- eller miljö-debatten och studerar hur långt vetenskapen har kommit för att lösa denna stora gåta.

Han undersöker den så kallade 10 000-timmarsregeln för att avslöja huruvida rigorös och regelbunden träning från ung ålder är den enda vägen till idrottslig framgång.
Boken gräver i känsliga ämnen som etnicitet och kön samt utforskar frågor som: Är vissa idrottare av genetiskt förut-bestämda att dominera både kort- och långdistans och är deras förmåga skäl nog att skilja män och kvinnor åt i idrotts-sammanhang?

Ska vi gentesta barn för att undersöka om de ämnade att nå stjärnstatus? Kan man via gentester avgöra vilka som ligger i riskzonen för skador, hjärnskador eller till och med död på idrottsarenan?
Via fältstudier och avslöjande samtal med ledande forskare och olympiska mästare samt intervjuer med idrottsmän och kvinnor tvingar Epstein oss att ompröva idrottens själva natur. Boken innehåller en lång intervju med höjdhopparen Stefan Holm gjord i Värmland.


Den här boken blev jag erbjuden som recensionsex av Lava förlag och tackade glatt ja. Jag har själv gjort DNA-test och fått veta vissa saker om mig själv. Jag har även läst Karin Bojs bok Min europeiska familj som också rör dna. Men det är verkligen olika perspektiv på det.

Det jag mest har med mig är hur komplex kroppen är och vi har väldigt långt kvar innan man kan vara säker på vad allt DNA i kroppen betyder - om det ens är möjligt.

Inom idrotter där det finns mycket pengar letar man efter de perfekta kropparna för just den idrotten. Här står det hur en optimal kropp ska vara för vissa idrotter. I basket och volleyboll är det vanligt med långa ben och korta överkroppar. I någon sport ska du vara smal och kort. I en annan bör du ha långa armar. Och överallt finns det såklart undantag.

Ibland när jag läser skräms jag eftersom det känns som mångfalden försvinner i jakten på upplevd perfektion. Och hur oslagbara vissa kroppar är inom specifika idrotter. Men samtidigt påverkar vår livsstil sporterna också. Många extremt duktiga löpare har fattig uppväxt och har alltid behövt gå eller springa långt för att ta sig mellan olika ställen. De har helt andra förutsättningar - och driv - än de som vuxit upp under välartade förhållanden och blir skjutsade runt.

Det handlar också om hur mycket träning ger och där är det såklart olika beroende på sport. I vissa sporter har de bästa tränat sen de var väldigt unga medan i vissa sporter har många hållit på med flera olika sporter rätt länge innan de specialiserade sig.

Det finns också en genomgång hur olika kropparna har utvecklats beroende på var vi bor och härstammar från geografiskt (t.ex de som kommer från ekvatorn). Även de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och mäns nämns och dess hur kropparna behövt fokusera på olika uppgifter och vad det innebär idag.

Det finns många intressanta intervjuer här och livshistorier. Det mesta är beskrivet på ett rätt begripligt sätt. Ofta är det lite djupdyk i vissa idrottares DNA och vad som gjort dem så bra på sin idrott.

Jag är egentligen inte särskilt intresserad av sport utan mer av naturvetenskap. Men även om fokuset är på idrottsprestationer har jag ändå stor behållning av boken.

Betyg 4 av 5.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar