torsdag 30 juli 2009

Skadad av Cathy Glass

Efter boken Havet läste jag Cathy Glass bok Skadad som bygger på en sann historia. Den är väldigt lik Torey Haydens böcker med den skillnaden att Cathy Glass blir den psykiskt skadade flickans fostermamma. En hemsk bok som gick fort att läsa.
Från Adlibris:
En djupt rörande berättelse om hur en fosterförälders stora tålamod och kärlek fann nyckeln till en liten flickas mörkaste och mest smärtsamma hemligheter.
Cathy Glass hade varit fostermamma till femtio barn under loppet av tjugo år när hon välkomnade åttaåriga Jodie till sitt hem. Inget tidigare barn hade varit så trassligt som Jodie, vars våldsamma och agressiva sätt skrämt iväg fem fosterfamiljer på fyra månader.

När Cathy tog emot Jodie visste hon inte vad som låg bakom Jodies chockerande beteende. Hon skär sig själv, slåss och gömmer sig bakom flera olika personligheter som hon har gett olika namn. Allt eftersom Cathy kommer Jodie närmre lär sig den lilla flickan att hon kan lita på Cathy och anförtro sin fruktansvärda historia till henne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar